Zienswijzen

De gemeente heeft het ontwerp bestemmingsplan openbaar gemaakt op 14 oktober.

Aan de hand van dit ontwerp zijn 400 zienswijzen binnen gekomen bij de gemeente Wijdemeren.

MEER DAN 400 ZIENSWIJZEN INGEDIEND

Onze actie om zo veel mogelijk zienswijzen in te dienen heeft gewerkt! Met uw medewerking zijn meer dan 400 zienswijzen ingediend. Dat is een fantastisch resultaat dat aangeeft hoezeer dit onderwerp leeft in onze gemeente.

Die is nu aan zet. Zij zullen een nota van antwoord opstellen en die aan de Gemeenteraad sturen. Wij hebben echter niet stil gezeten en door actief de fracties te benaderen hebben deze nu al kennis genomen van de belangrijkste zienswijzen. En daar hebben zij door middel van twee moties vragen over gesteld.

Die moties zijn beide met ruime meerderheid aangenomen (alleen Dorpsbelangen was tegen) en nu is afgesproken dat er in februari 2021 een extra commissievergadering komt waarin de Gemeenteraad de kans krijgt in debat te gaan met de wethouder over het plan Zuidsingel fase 8 en alle gerelateerde onderwerpen, zoals verkeer.