Wie zijn de bestuurders van MinderHinder.nu

Via deze pagina stellen wij ons allen voor

Tom Burgers

Mijn naam is Tom Burgers. Ik ben bestuurder van MinderHinder.nu geworden omdat:

…ik van het dorp houd waar ik alweer 28 jaar met mijn gezin op de Emmaweg woon. Ik geniet iedere dag van het prachtige bos- en weidelandschap met daarin natuurlijk de karakteristieke ’s-Gravelandse vaart met haar monumentale bebouwing.

…helaas het verkeer de afgelopen jaren altijd een issue is geweest. Veiligheid en leefbaarheid staan daarmee op gespannen voet. Minder woonkwaliteit binnen onze woonomgeving is voor mij geen optie, het verbeteren van het woningenaanbod en het creëren van veilige wegen wel.

…ik enorm geschrokken ben over de koers van gemeente Wijdemeren wat betreft woningbouwplannen in en rond de polders van Kortenhoef. B&W wil dit gebied vol bouwen met zo’n 500 woningen. Los van het kapot maken van een prachtig natuurgebied wordt het verkeersprobleem dat hierdoor ontstaat gebagatelliseerd. We staan als bewoners met lege handen.

…ik mijn kennis als oud-bestuurder van een woningcorporatie en als adviseur op het gebied van bouwen en wonen graag inzet voor MinderHinder.nu

…. u mij altijd mag bellen of aanspreken. Ik vind het leuk en interessant om hierover met u van gedachten te wisselen.

Maartje van Gils

Mijn naam is Maartje van Gils en ik ben bestuurder van MinderHinder.nu geworden omdat:

… ik na een lange tijd in de stad te hebben gewoond drie jaar geleden in het prachtige Kortenhoef ben komen wonen en nog iedere dag dankbaar ben dat ik op zo een mooie plek mag wonen.

….ik mij tegelijkertijd realiseer hoe kwetsbaar onze mooie dorpen zijn als ik de grote lompe verkeers- en woningbouwplannen van de gemeente zie. Plannen die zonder respect voor bewoners, natuur en cultuur op een onverantwoordelijke manier worden vastgesteld.

…..ik van mening ben dat ik als inwoner zelf ook een verantwoordelijkheid heb voor mijn leefomgeving. In plaats van afwachten wil ik graag met de lokale bestuurders meepraten hoe we met elkaar een visie kunnen ontwikkelen; woningen bouwen met behoud van alles wat wij als inwoners belangrijk vinden.

….ik veel energie krijg om met een groep mensen plannen te bedenken én uit te voeren.

… ik mijn achtergrond als jurist graag inzet voor deze mooie club met enthousiaste en betrokken dorpsgenoten.

Nico van Zanten

Mijn naam is Nico van Zanten en ik ben bestuurder van MinderHinder.nu geworden omdat:

… ik al ruim tien jaar lang elke dag geniet van de prachtige omgeving waarin we wonen

… ik vind dat lokale democratie meer inhoudt dan één keer in de vier jaar in het stemhokje een vakje rood kleuren

… ik ontwikkelingen zie in de lokale politiek die ingaan tegen de democratische beginselen

… ik me zorgen maak over de veelheid aan gemeentelijke plannen en initiatieven en het gebrek aan samenhang tussen al die plannen. Waar is de visie?

… ik een groot voorstander ben van actieve burgerparticipatie

Annemiek Versendaal

Mijn naam is Annemiek Versendaal en ik ben bestuurder van minderhinder.nu geworden omdat…

…ik al 27 jaar in Wijdemeren woon en nog steeds vind dat we in een bijzonder stukje van Nederland wonen

…ik me zorgen maak over de leefbaarheid en veiligheid van onze dorpen

…ik vind dat we goed moeten zorgen voor ons cultureel erfgoed

…ik mij al een lange tijd verbaas over het gebrek aan samenhang in de plannen van de gemeente

…ik het gevoel heb dat de plannen van de gemeente doorgedrukt worden ten koste van alles

…ik het mooi vind om samen met een groep betrokken mensen mee te denken en kijken of er ook alternatieven mogelijk zijn en deze onder de aandacht te brengen

René de Graaf

Mijn naam is René de Graaf en ik ben bestuurder van MinderHinder.nu geworden omdat…

…ik pas sinds 2 jaar in Kortenhoef woon en heel graag wil blijven genieten van al het moois dat Kortenhoef te bieden heeft zonder dat lompe grootse nieuwbouw plannen onze natuur en rust verstoren

…ik graag met andere bewoners spreek en hoor wat zij belangrijk vinden over hoe ze op een fijne manier in onze gemeente willen wonen

…ik van mening ben dat als ik vind dat dingen anders moeten ik daar zelf ook naar moet handelen

…ik geschrokken ben hoe de gemeente handelt zonder naar zijn burgers te luisteren

…ik enthousiast wordt van meedenken bij verbeterplannen rondom veiligheid, leefbaarheid en woonkwaliteit

…ik vind dat alle bewoners van Wijdemeren in een fijne woonomgeving moeten kunnen blijven wonen