Hier vind je downloads en links naar de belangrijkste informatie die de gemeente Wijdemeren over de bouwplannen Zuidsingel 8 en de bijbehorende verkeersplannen heeft gepubliceerd.

Kom hier snel een keer terug. We zijn druk bezig informatie te verzamelen en zullen deze hier publiceren.

Gevolgen nieuwe verkeerssituatie Emmaweg/ Smidsbrug door bouwplannen Plan Zuidsingel fase 8

  • De gemeente Wijdemeren wil, samen met projectontwikkelaars Slokker en Timpaan, koste wat het kost Plan Zuidsingel fase 8 realiseren en heeft daar grote haast mee
  • Een goede oplossing om het extra verkeer mogelijk te maken is voor de gemeenteraad randvoorwaardelijk
  • De projectontwikkelaar heeft een verkeersplan laten opstellen. Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren staan daar zonder enige kritische inbreng achter, en proberen dit aan bewoners als goed nieuws te verkopen
  • Uit nadere studie blijkt, naast dat er naar een gewenste uitkomst wordt toegerekend, dat het verkeersplan zeer negatieve impact heeft op de toch al drukke doorgaande wegen van geheel ‘s-Graveland en Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren bekijkt de plannen vanuit een tunnelvisie. De nieuwbouw in de natuur moet er komen.

Daarom heeft MinderHinder.nu de scherpe kantjes van het verkeersplan voor u op een rijtje gezet. Zie de situatieschetsen hieronder

Conclusie

Dit plan is desastreus voor Leefbaarheid en Verkeersveiligheid

Participatie Zuidsingel fase 8

Via de website www.participatiezuidsingel.nl is informatie te vinden over het participatietraject rondom de bouw van Zuidsingel fase 8.

Op dit moment ligt de participatie stil.

Omgevingsvisie NH 2050

De provincie Noord Holland heeft een omgevingsvisie vastgesteld. Dit document kun je hier bekijken.

Omgevingsvisie NH 2050

Gebiedsakkoord Oostelijk Vechtplassen

Voor de Oostelijke Vechtplassen zijn verschillende projecten bedacht die zijn gebundeld in een gebiedsakkoord. Bekijk hier het volledige document.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Haalbaarheidsonderzoek

Bekijk hier het volledige haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van de projectontwikkelaars is uitgevoerd. Het bevat ook een commentaar van Veilig Verkeer Nederland.

Haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing Kortenhoef