Om op te komen voor de belangen van de bewoners, zoals veiligheid en leefbaarheid in ’s-Graveland en Kortenhoef, is de stichting MinderHinder.nu opgericht. Bij tal van gemeentelijke en provinciale plannen worden bewoners (te) laat en onvoldoende betrokken. Bewoners hebben daardoor geen stem en worden niet gehoord. De stichting wil namens een groot deel van de bewoners een volwaardige gesprekspartner zijn voor gemeente en andere overheidsinstellingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het zal u niet ontgaan zijn dat er deze maand gemeenteraadsverkiezingen op het programma staan.

MinderHinder.nu is een belangenbehartiger. In die rol willen wij onafhankelijk blijven. Want welk gemeentebestuur er ook komt te zitten, wij zullen met dat bestuur, zowel college als raad, in gesprek gaan. En afspraken willen maken. Daarom past het ons niet een stemadvies te geven.Wij vinden het wel belangrijk om u te informeren over de standpunten van de politieke partijen op de thema’s die voor ons belangrijk zijn. Dat zijn de thema’s die de meeste invloed hebben op de leefbaarheid van de inwoners van onze gemeente – of zij nou in een dorpskern wonen of juist aan een van de lintwegen. Die thema’s zijn: ruimtelijke ordening en wonen, verkeer en mobiliteit en algemene leefbaarheid.

TerugblikDe afgelopen collegeperiode bestond het college uit CDA, Dorpsbelangen, VVD en D66. In deze periode is wat MinderHinder.nu betreft op bovenstaande thema’s onvoldoende bereikt. Sterker nog, MinderHinder.nu is opgericht vanwege de grote zorgen rondom de bouwplannen van Zuidsingel fase 8. Dat betrof onder andere de inbreuk op natuurwaarden en de onmogelijkheid van een goede verkeersafwikkeling. Maar ook op gebied van verkeer is weinig gepresteerd. In ieder geval is het gevoel van veiligheid bij bewoners niet toegenomen en is ook de overlast niet verminderd.

VooruitblikMet een nieuw college in aantocht wil MinderHinder.nu vooruitkijken. Wat staat er over de thema’s ruimtelijke ordening en wonen, verkeer en mobiliteit en over leefbaarheid in de programma’s van alle partijen die aan de komende verkiezingen meedoen? Wat kunnen we verwachten? Wij baseren ons oordeel op de feiten. In het schema hieronder hebben wij per deelnemende partij per thema onze bevindingen samengevat. Klik op het schema hieronder voor een leesbare weergave van onze bevindingen.