Om op te komen voor de belangen van de bewoners, zoals veiligheid en leefbaarheid in ’s-Graveland en Kortenhoef, is de stichting MinderHinder.nu opgericht. Bij tal van gemeentelijke en provinciale plannen worden bewoners (te) laat en onvoldoende betrokken. Bewoners hebben daardoor geen stem en worden niet gehoord. De stichting wil namens een groot deel van de bewoners een volwaardige gesprekspartner zijn voor gemeente en andere overheidsinstellingen.

Brief uit naam van dhr Kozijn

Oud burgemeester Wim Kozijn spreekt zich uit over de ontwikkelingen rondom Zuidsingel fase 8. Hij heeft een brief geschreven uit naam van onze huidige burgemeester namens het college van B en W. Dit is de brief waarop wij al een ruime tijd zitten te wachten. Benieuwd naar hoe oud politicus en oud burgemeester van oa. ’s Graveland aan kijkt tegen de huidige ontwikkelingen?

Lees het bericht dat hij schreef op de website van rading-0 en kijk direct naar de brief waarop wij allen zitten te wachten.

15 april 2021 heeft de gemeenteraad de motie ‘Stop Zuidsingel fase 8’ onder punt 19 Moties Vreemd aan de Agenda besproken en in stemming gebracht.

Helaas heeft de motie het niet gehaald. Er werd door verschillende politieke partijen aangegeven dat dit niet het moment is om uit te stappen en dat het niet zou passen in het huidige proces. Een aantal partijen heeft wel aangegeven niet in te stemmen met het bestemmingsplan zoals het momenteel geschreven is. Daarmee lijken ze aan te geven het huidige aantal van 250 woningen niet te steunen. Over 140 woningen of 3 hoog bouwen is verder niet gesproken. Het merendeel van de gemeenteraad geeft aan nu af te wachten tot september 2021.

Wilt u de gemeente raad van 15 april 2021 terug kijken? Klik dan hier

Wilt u de motie lezen? Motie vreemd aan de agenda Stop Zuidsingel fase 8

Voorafgaand aan deze gemeenteraad hebben wij bij diverse fracties gevraagd hoe zij tegenover de (strekking van deze) motie stonden. Of ze de motie konden steunen of niet. En zo nee, waarom dan niet. Op die vraag kregen wij enkele keren te horen dat het stopzetten van het project, en daarmee het beëindigen van de samenwerking met VOF Jacobswoud en het opzeggen van de Intentieovereenkomst, tot schade voor de gemeente zou kunnen leiden. VOF Jacobswoud zou dan een schadeclaim kunnen indienen.

De stichting MinderHinder.nu heeft hierop advies gevraagd aan haar advocaat. Deze heeft op ons verzoek een memo opgesteld waarin zij haar visie uiteenzet. Kort en goed is haar bevinding dat van een claim geen sprake kan zijn. Zij baseert zich daarbij op de haar bekende stukken en met name de Intentieovereenkomst. Wij moeten er vanuit gaan dat er geen andere overeenkomsten terzake zijn. Anders had de gemeente ons deze in het kader van ons WOB verzoek moeten verstrekken of ons moeten laten weten waarom zij deze stukken niet zou kunnen verstrekken.

Lees hier het advies dat MinderHinder.nu heeft gedeeld met de verschillende politieke partijen uit Wijdemeren.

Download raamposter

Inmiddels is onze raamposter “Mooi dorp, lelijk plan” al op veel plaatsen te zien. Maar in dit geval is meer ook echt beter. Hier kunt u de raamposter downloaden om zelf te printen.

Kies bij printerinstellingen voor ‘Passend maken’ en de afdrukstand ‘Liggend’.

U kunt ook een mailtje sturen aan info@minderhinder.nu. Dan bezorgen wij u een raamposter.