DOWNLOAD FORMULIEREN

Download hier de diverse formulieren en materialen zoals flyers en advertenties.

STEUNBETUIGING

Steunbetuiging

De steunbetuiging graag printen en volledig invullen. Inleveren kan op één van de onderstaande adressen:

Noordereinde 37

Emmaweg 73

Zuidereinde 16

Natuurlijk is scannen en mailen ook goed! Mail de volledig ingevulde steunbetuiging naar: info@minderhinder.nu

FLYER

Flyer

Om zelf te printen en voor het raam op te hangen….

DONATIE

Stichting MinderHinder bestaat uit vrijwilligers. De acties die uitgevoerd worden en mogelijke juridische support is helaas niet gratis. Daarom zijn alle donaties meer dan welkom.

Hier volgt binnenkort een link om te doneren.

Steunen kan ook via ons rekeningnummer NL91 RABO 0362 0223 99 tnv MinderHinder.nu

Wilt u eerder een donatie overmaken stuur ons dan een mail naar info@minderhinder.nu