Informatie Zuidsingel Fase 8

Op 14 oktober 2020 maken Burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Zuidsingel fase 8” ter inzage wordt gelegd. Zuidsingel fase 8 is het gebied grenzend aan het zuidelijke gebied van Kortenhoef en de Emmaweg.

Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een actueel planologisch kader voor het realiseren van maximaal 250 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen, natuur en water. Volgens de gemeente speelt het met dit bestemmingsplan in op de grote woningbehoefte in Kortenhoef. Met de komst van de nieuwe omgevingsvisie NH2020 is de oude PRV komen te vervallen. Door het bestemmingsplan voor 17 november in te dienen valt het nog onder het overgangsrecht van de oude PRV naar de nieuwe omgevingsvisie NH2020.

Het bestemmingsplan is in strijd met de oude PRV en de nieuwe omgevingsvisie van provincie Noord-Holland. Het bestemmingsplan is in strijd met het gemeentelijk beleid. Er is weinig tot geen rekening gehouden met de veiligheid en een goede verkeersafwikkeling. Natuur en milieu zijn onvoldoende omschreven in het bestemmingsplan. De participatie van het ontwikkelingen van Zuidsingel fase 8 is gestart nadat het bestemmingsplan was ingediend. Volgens Minder Hinder is er hiermee onvoldoende basis om het bestemmingsplan tot een goed resultaat te laten komen.

Via deze pagina vind u alle relevantie informatie met betrekking de ontwikkelingen van Zuidsingel fase 8.

Nadat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn er na 15 oktober bij de gemeente Wijdemeren maar liefst 400 zienswijzen binnen gekomen. Op dit moment is de gemeente nog bezig om deze zienswijzen, door een extern bureau, te laten beantwoorden.

Vanuit MinderHinder.nu hebben wij het bestemmingsplan bekeken en beoordeelt en hebben we aan de hand van 6 thema’s beschreven waarom het bestemmingsplan op dit moment niet haalbaar is. Lees dit terug in onze FACT checker.

De Fact Checker

MinderHinder.nu heeft 20 feiten rondom de het bestemmingsplan van Zuidsingel fase 8 op een rij gezet. De feiten zijn gebaseerd aan de hand van 6 thema’s van hierboven. Deze 6 thema’s kwamen veelvuldig terug in de door u ingediende zienswijzen. Deze feiten zijn inmiddels aan alle lokale politieke partijen gepresenteerd. Bent u ook benieuwd naar deze feiten? Klik hiernaast en download de FACT Checker of bekijk de het bestand onder aan deze pagina.

Alle feiten hebben wij in een presentatie weer gegeven. Alle bronnen en bronvermelding staan in een apart bestand.

Intro

Verkeer

Monumentaal dorpsgezicht

Woningbouw jong en oud

Leefbaarheid

Natuur en milieu

Participatie